от RED(22-11-2000)

На страниците на NewsForge ще намерите сравнение на интерфейсите между следващата версия на MS Windows - Whistler, Gnome 1.2 и наскоро излезлия KDE 2.0. Подробностите [тук].


<< Обновете своя RedHat 7 | Линус има дъщеря !!! >>