от RED(22-11-2000)

На страниците на LinuxToday се появи информация за няколко обновени пакета в RedHat 7 - OpenSSH, Mod-roaming, Auth-ldap, mod-dav, mod-perl, Glibc. Препоръчително е да обновите тези пакети, ако ги използвате.


<< Нов графичен формат | Сравнение м/у KDE, GNOME и Whistler >>