от RED(23-11-2000)

Излезе поредната "гама" версия на известната Система за Управлени на Бази от Данни(СУБД) - MySQL. Новата версия може да свалите от [тук].


<< SAMBA 2.2.0Alpha1 | SiN за Linux >>