от Plimbo(23-11-2000)

Появи се нова (alpha) версия на SAMBA и то 2.2.0. Пакетите можете да си свалите от кой и да е от многобройните mirrors, но нека за пример дадем "немецкия" сайт: http://de.samba.org/samba/samba.html. Защо ли не им се е откъснало от сърцето поне малко INFO преди да теглим ... ?


<< Opera 4.0 beta 3 за Linux | Излезе MySQL 3.23.28 Gamma за Linux >>