от BULFONA(27-11-2000)

Като алтернатива на преследваният "Чист сорс код" формат за разпространение на DeCSS Underground движението предлага някои алтернативи: DeCSS в META тагове /погледнете сорса на страницата/ или DeCSS на MP3. Успех в декодирането!


<< Как да задържаме квалифицираният си персонал? | MusicMatch Jukebox за Linux >>