от BULFONA(27-11-2000)

Тази дискусия на ./ /SlashDot/ разглежда един много интересен въпрос, който е все по-наболял в последно време - как да задържим екипа с/в който работим. Какво очаква работодателя и какво работника. Дълъг и спорен въпрос както личи от дискусията.


<< Излезе NetBSD 1.4.3 | DeCSS в различни формати >>