от fire(30-01-2002)

Open Source моделът играе жизнена роля в софтуерната екосистема ...

Ние научихме много от open source модела и най-вече от ролята му за обмяна на знания и поддръжка на нашите клиенти....

Ние продължаваме да се учим от Open Source ....

Това са мнения на Doug Miller - продуктов мениджър в Microsoft.

Ако искате да научите повече погледнете тук


<< Как се прави бизнес от Linux | Очаквайте нова статия скоро >>