от fire(30-01-2002)

.. според IBM правилният начин е да се инвестира в него.

Миналата година IBM обявиха, че възнамеряват да инвестират $1 billion в Линукс и Open Source продукти.

Днес на сайта news.com се появи статия, в която представител на IBM твърди, не само че инвестициите им имат някакъв резултат, но че дори са успели да възстановят голяма част от инвестирания капитал във формата на печалби.

Прочетете цялата статия от http://news.com.com/2100-1001-825723.html?tag=cd_mh.


<< Kernel 2.5.3 е готов! | Microsoft: ние се учим от open source... >>