от BULFONA(23-12-2002)

Според новината на SlashDot, която цитира новина в Датски
сайт, училищата в Дания преминават изцяло на Линукс. Както става ясно обаче от превода на статията [ http://slashdot.org/comments.pl?sid=48776&threshold=1&commentsort=0&tid=106&mode=thread&pid=4942964#4943347 ], всъщност става дума за StarOffice 6.0 и за това, че той е предложен безплатно за инсталиране и ползване /или срещу $1.5 за CD/ на всички училища в Дания /става дума за около 1.1 милиона ученици/.
В коментарите по тази новина на SlashDot [ http://slashdot.org/articles/02/12/23/0142221.shtml?tid=106 ] се изказват мнения и на представители на университети и училища в Щатите, които също сериозно обмислят да преминат изцяло на този офис пакет с оглед новата лицензна политика на Microsoft в Office 11, и не по-малко сериозните проблеми с невъзможността /или значителните трудности/ да се ползват документи създанени с офис пакета на Microsoft под други операционни системи или пакети.


<< Филологията за терминологията в ИТ | Излезе Bochs 2.0 >>