от Vigi(24-12-2002)

Може би ще ви е интересно как естественият ход на нещата изглежда в очите на един филолог :-) http://liternet.bg/publish3/lkirova/evolution.htm


<< Mplayer 0.90rc2 | Училищата в Дания преминават към StarOffice >>