от Andrey(5-01-2003)

Новината е кратка. Индекс на популярността на повечето използвани компютърни езици можете да видите тук. Поне за мен е интересно, че първо място се заема от Java. Това може да е следствие от факта, че просто има доста повече работни места за програмисти спрямо преди 2-3 години.


<< С за скриптиране | Добра ли беше 2002-ра за Linux в България >>