от Andrey(5-01-2003)

Да, много правилно сте прочели. Съществува компилатор на С, който е няколко пъти по-бърз от GCC, доста по-малък от последният и дава възможност за изпълнение на С програми като скриптове. Просто се добавя добре познатият "shebang" в началото на С файла. Програмата се компилира и изпълнява на 1 пас. Не е нужен външен линкер и асемблер, защото ТСС си прави всичко сам. Размера на компилираната версия при мен е 100к.
Повече информация можете да прочете тук.

P.S. За съжаление не можах да компилирам PHP с това, чудо. Да се надяваме, че в бъдеще прогреса на този проект ще продължи. За последно да кажа, че работи само на системи с glibc2.1, защото прави само ELF изпълними файлове.


<< KDE 3.1 RC6 | Индекс на използваните компютърни езици >>