от Erol(23-01-2003)

Проектът с отворен код - Mono бе обявен за най-добър проект с отворен код на церемония в LinuxWorld Expo. С повече от 800,000 реда програмен код и над 100 разработчици Mono успя да постигне значителен успех за две години. За незапознатите Mono е един от проектите с отворен код, заедно с Portable.NET и dotGNU, за създаване на свободна версия на .NET платформата за Linux и други безплатни ОС.


<< Photoshop за Linux? Не - Pixel32 за Linux | LinuxWorld 2003 >>