от Erol(23-01-2003)

Словашката компания "Secundum Artem" е започнала да създава програма за графична обработка, която да се конкурира с възможностите на Adobe Photoshop. Проектът е наречен Pixel32 и има версии за Linux,Windows, DOS, BeOS, Solaris и QNX. Pixel32 може да свалите безплатно и да използвате в рамките на 30 дни.

Linux версия на Pixel32 може да свалите от [тук].<< OpenEXR от Industrial Light & Magic | Mono - най-добър проект с отворен код за 2002 >>