от Genata(20-03-2003)

OpenBeOS е проект за създаване на операционна система с отворен код, наподобяща BeOS. В момента екипът, разработващ мрежовите възможности на тази ОС, се нуждае от помощ. Всеки от вас, който е запознат теоретично и практически с мрежи/протоколи, е добре дошъл. В момента има само един мрежови разработчик в OpenBeOS, така че вашето участие може да се укаже решаващо за развитието на тази ОС.

Подробностите може да научите от:
http://www.openbeos.org/


<< Българин в IBM Linux Scholar Challenge | KDE 3.1.1 >>