от 100yan(21-03-2003)

Български студент е от 20-те победители на IBM Linux Scholar Challenge. Според информацията на http://www-3.ibm.com/software/info/students/contests/linux/ , студентът е Веселин Марков от Икономическия университет във Варна.  "Предизвикателството" на IBM е за студенти от цял  свят, програмиращи под Linux. Участвали са повече от 2871 проекта от 646 университета в 68 държави, така че постижението изобщо не е малко. Останалите победители са: 1 от Румъния, 1 от Колумбия, 1 от Китай, 1 от Франция, 1 от Сингапур, 1 от Австралия, 1 от Унгария, 1 от Канада, 2-ма от Пакистан, 4-ма от Индия и 5-ма от САЩ.
На първо място от университетите, за най-много спечелили проекти, е класиран  Индийския технологичен институт,а измежду студентите също индийски студент.  
Информация за събитието на  http://lwn.net/Articles/26091/


<< Neverwinter Nights бета за Linux | Проектът OpenBeOS се нуждае от вашата помощ >>