от Пламен Йотов(13-01-2004)

Гигантите Intel и IBM ще подпомогнат фонд за защита на Linux потребителите при съдебни дела срещу тях. Парите във фонда ще бъдат използвани за дела касаещи нарушение на авторските и сродните му права и в началото ще се използват за защита на Linux потребителите от заплахите на SCO Group Inc.

Фондът е създаден от Open Source Development Labs (OSDL) - лабораториите за разработка на софтуер с отворен код. Не се съобщава с колко пари ще помогнат Intel и IBM, но OSDL смята да събере поне $10 милиона във фонда.

Подробностите от CNN.com


<< Bochs 2.1 | FreeBSD 5.2 >>