от Vladimir Iliev(8-11-2004)

Екипът разработващ Zope 3 обяви излизането на Zope X3 3.0.0.

Zope X3 е следващата мажорна версия на Zope, преписана от нула на базата на опита от Zope 2 и съгласно последните тенденции в областта на софтуерната разработка (design patterns). Буквата "X" в името значи "експериментален", тъй като тази версия не се опитва да осигури никаква обратна-съвместимост с версия 2 на Zope.<< Офис документите ще получат единен стандарт | Microsoft и Интернет протоколите >>