от Zerg(8-11-2004)

Евросоюза поддържа Sun Microsystems в нейното намерение да утвърди единен международен стандарт за формата на офис документи, одобрен от Международната организация по стандартизация (ISO). В своето писмо президента на Sun Джонатан Шварц заявява за своето съгласие с препоръките на подразделението на Еврокомисията по обмена на  данни между администрациите (IDA), която още през май предложи да се приеме в качеството на международен стандарт на офис документи формата, използван в свободно разпространяваният офис пакет OpenOffice.org.

OpenOffice.org  e създаден през 2000 година на базата на кода  на лицензиония пакет Star Office, изходният  код на който бе обнародван от Sun. OpenOffice.org се явява почти пълен функционален аналог на Microsoft Office – в него също има текстов и графически редактор, средства за работа с електронни таблици и бази данни, с също и за създаване на презентации , визуално редактиране на уеб страници и програмиране. OpenOffice.org работи на няколко платформи, включвайки и Microsoft Windows.

С разработването на единен файлов формат за офис документи на базата на езика XML, който да обезпечи съвместимост на файловете създадени в офис пакети от различни производители, се занимава специален комитет на Организацията по развитие на стандартите за структурирана информация (OASIS). В този комитет влизат такива компании като Sun Microsystems, Corel, Arbotext и Boeing.

За основа на бъдещия стандарт, получил името Oasis Open Document Format, е взет базирания на XML формат на документите OpenOffice.org 1.0. Microsoft, която също е член на OASIS и използва  технологията XML в своя офис пакет, не приема участие в разработката на Oasis Open Office XML. Софтуерния гигант твърди, че всеки стандарт, разработен от OASIS, ще е съвместим с неговия  офис пакет. Освен това, през 2003 година Microsoft се съгласи да предостави на всички желаещи спецификациите на XML, използвани в MS Office, което, по мнението на представители на корпорацията, трябва да премахне всички сложности, възникващи при взаимодействието с другите офис пакети.

IDA предлага  да се утвърди създаваният от OASIS формат в качеството на международен стандарт, предавайки го за одобрение в Международната организация по стандартизация (ISO). Президентът на Sun напълно поддържа тази идея – по неговите думи, Sun вече е предлагала на членовете на OASIS да направят това. При това г-н Шварц прогнозира успех на даденото мероприятие, не виждайки никакви сериозни препятствия по пътя на стандартизация  на OASIS Open Office XML в ISO. Главата на Sun също така обещава да изпълни препоръките на IDA и да добави в следващите версии на StarOffice и OpenOffice.org нови филтри, позволяващи да се отварят документи, създадени на основата на използваните от Microsoft стандарти WordML и ExcelML, базирани на XML. Договореност за това е била постигната в хода на априлското извън съдебно регулиране на антимонополния иск, започнат от Sun против Microsoft.

оригинал http://www.linux.org.ru/view-news.jsp?year=2004&month=10§ion=1


<< Fedora Core 3 | Излезе Zope X3 3.0.0 >>