от Zerg(22-11-2004)

В Linux-библиотеката libXpm, използвана в процеса на обработка на графични файлове, са открити няколко много опасни уязвимости. Те теоретически могат да се използват от злоумишленици в процеса на организиране на DoS-атаки на отдалечени компютри, за получаване на несанкциониран достъп до машината, а също така с цел изпълнение на ПК на жертвата на произволен вредоносен код. Нападението може да бъде организирано чрез сформиран по особен начин графичен файл, при обработката на който в приложението, експлоатиращо уязвимата библиотека, възникват многочислени грешки, в това число и целочислено препълване и загуба на памет.
За отстраняване на опасността да се инсталират съответните обновления.

Подробности от тук.


<< Ричард Столман в България | GloBul ще ползва Linux >>