от chilko(22-11-2004)

"Пари" 19 ноември 2004 , VІІ стр. GloBul ще осигурява бърз достъп до услуги с Linux решение

Българският мобилен оператор GloBul е инсталирал нов център за автоматизирано информационно обслужване, с който се надява да намали разходите и да повиши нивото на използване на нови услуги. Решението, работещо под Linux, е разработено от българската компания Opencode на базата на платформата на NMS Communications - Open Access. С повече от 1.3 млн. абонати в момента и в условията на бързо растящо търсене на нови услуги, особено на свързани с пренос на данни като SMS, MMS, GPRS, GloBul си поставя нови цели. С центъра компанията ще се опита да улесни достъпа на клиентите до услугите, да приложи гъвкава система за таксуване и да осигури непрекъснат достъп до техническа поддръжка. Същевременно GloBul желае да намали текущите си разходи и да интегрира в тази мрежа и управленската си система.


<< Критични уязвимости в libXpm | Стив Балмър заплашва Азия заради Linux >>