от RED(23-11-2004)

Официално стартира проектът OpenFMI. Порталът работи във Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се развива както от служители на СУ, така и от хора, които не са формално обвързани с Университета. Първоначалните възможности включват среда за управление на проекти с отворен код, базирана върху GForge 4.

Този проект цели да привлече интереса от една страна на български специалисти, работещи в областта на компютърните науки навсякъде по света и чувстващи се близки по дух с академичните ценности, а от друга - на младите програмисти на България, ученици и студенти.

Основни възможности:

  • платформата GForge за управление на проекти, интегрирана със системата за управление на промени Subversion.
  • възможност за достъп до програмния код на проект през браузър (ViewCVS)
  • възможност за създаване на пощенски списъци, които се управляват през уеб (Mailman)
  • възможност за достъп до всички услуги, предлагани от OpenFMI през криптирана връзка


При поискване се предлагат следните допълнителни услуги:
  • възможност за издаване на персонални X.509 сертификати на разработчици, които желаят да подписват електронна поща или създаден от тях софтуер
  • всеки проект може да има собствен сайт с адрес http://[project_name].openfmi.net, който може да има статично и динамично съдържание (CGI,PHP)
  • достъп до Linux shell с възможност за компилиране на софтуер и управление на сайта на проекта. Файлове могат да бъдат качвани на сървъра чрез SFTP/SCP клиент.


Сертификатите на сървърите, стоящи зад OpenFMI, са издадени от нашия удостоверител, чиито сертификат се намира на адрес http://ca.fmi.uni-sofia.bg/root-ca.crt.

Ако искате да зададете въпрос, да се включите в развитието на OpenFMI или да споделите идеи, абонирайте се за пощенския списък на проекта на адрес http://debian.fmi.uni-sofia.bg/mailman/listinfo/openfmi или пишете на openfmi@fmi.uni-sofia.bg

Екипът на OpenFMI


<< Fedora Core 3 срещу Ubuntu Warty Warhog | Уязвимост в phpBB >>