от Огнян Кулев(24-11-2004)

Fedora Core е популярна дистрибуция, насочвана от Red Hat и често обновявана 2-3 пъти в годината. Контрастът с друга популярна дистрибуция -- Debian -- е очевиден. Отскоро обаче имаме още една дистрибуция, която използва модела на Red Hat и пакетите на Debian: Ubuntu Linux. В статия на OSNews.com се сравняват Fedora Core 3 и Ubuntu 4.10 "The Warty Warthog". Разбира се, има и много противоречиви коментари.


<< Тод се оттегля от Dropline GNOME | Стартира проектът OpenFMI >>