от Nick Angelow(14-03-2005)

ТЕХНОЛОГИЯТА GNOME В ДЕЙСТВИЕ

Основната задача на Foresight Desktop Linux е да демонстрира последните постижения от света на Gnome. В състава на дистрибуцията са включени редица интересни програми, които (може би) още не са 'узрели' за широка употреба в останалите дистрибуции -- GNOME 2.10, Gnome Office, Beagle, Mono + Monodevelop, Howl, HAL и други. Foresight Desktop Linux също така използва 'иновационен подход в управлението на пакетите', носещ името Conary.

Повече информация за любопитните има на сайта на Gnome Desktop.


<< Knoppix 3.8 CeBIT Edition | Информация от 25 DVD-та върху пощенска марка >>