от Nick Angelow(15-03-2005)

Според информация от сайта на LinuxCenter Russia, следвайки установената традиция, Клаус Кнопер (Klaus Knopper) е представил на изложението CeBIT новата версия на своята 'жива' дистрибуция на Linux. Според очевидци, презентацията се е радвала на голяма популярност. Knoppix 3.8 CeBIT Edition се е разпространявал само между посетителите на изложението, но open-source природата на дистрибуцията позволява и на обикновените смъртни да и се порадват. Ако по някаква причина не сте успели да присъствате на CeBIT, можете да изтеглите Knoppix 3.8 CeBIT Edition от FTP сървъра на Линукс Център Русия!

Точният адрес, от който най-нетърпеливите могат да изтеглят дистрибуцията е http://ftp.linuxcenter.ru/iso/Knoppix_3.8_CeBIT_edition/,
поне докато не се появи и на www.linux-bg.org.


<< Лаптоп за $100 | Foresight Desktop Linux >>