от Fil(19-10-2005)

Миналата седмица Естония е провела широкомащабно гласуване чрез Интернет. По този начин тя става първата държава в света, позволяваща на гласоподавателите да пускат бюлетини през Интернет. От възможността са се възползвали под 10000 човека, или около 1% от регистрираните гласоподаватели. Системата е била базирана на Линукс. В Естония достъпът до Интернет се счита за част от човешките права. (В тази държава фермерите имат широколентов достъп до Интернет, а 80% от хората ползват онлайн банкиране).
Източник: Slashdot


<< Програма на OpenFest Пазарджик | Усилия за стандартизиране на Линукс десктопа >>