от Силвина Георгиева(19-10-2005)

Програмата на OpenFest Пазарджик 2005 вече е обявена и достъпна.
Може да я изтеглите във формат RTF: http://openfest.org/files/openfest_paza...
или във формат на OpenOffice: http://openfest.org/files/openfest_paza...


<< Pixie Renderer 1.5.2 | Интернет гласуване в Естония >>