от Nikolai Jeliazkov(27-10-2005)

Интересен законопроект предлагат в Русия.
Засяга софтуерните компании. Предлага се да се освободят от данъци (всякакви с изключение данък печалба) ако поне 70% от производството им е за износ и имат поне 100 човека персонал програмисти.
Предполага се, че това би засилило чуждите инвестиции в страната.

Подробностите може да научите от тук.


<< PostgreSQL 8.1 с нови възможности | CrossOver Office 5.0 >>