от Гената(27-10-2005)

Финалната версия на PostgreSQL 8.1 ще предлага няколко нови възможности.
Първата е че вече ще има административни роли и групи, както при Oracle. Ролите ще могат да се раздават както на потребител така и на група от потребители.
Втората е че ще има възможност за подготовка за транзакция посредством PREPARE TRANSACTION която да се изпълни напред във времето.
Освен това във заявки вече ще могат да се използват множество индекси за дадена таблица като това ще доведе до ускорение на изпълнението.

Подробностите от heise.de


<< Европейските власти предпочитат Open source | Законопроект за софтуерни фирми в Русия >>