от Nick Angelow(29-10-2005)

Нова версия на ядрото на Linux

На OSNews се е появил кратък анонс за излизането, след близо два месеца (интензивна) работа, на поредната версия на ядрото на Linux, носеща номер 2.6.14.

Сред направените промени в нея, се открояват тези в HostAP, FUSE, в поддръжката на протокола 9P, файловите системи relayfs, securityfs, както и включването на драйвери за безжични мрежови карти Centrino. Освен всичко това, е включена и поддръжка на протокола за тунелиране от точка до точка PPTP, както и пълна поддръжка на платформи на основата на ppc64 и още много промени.


<< Нова версия на GIMP | Европейските власти предпочитат Open source >>