от Zerg(28-10-2005)

Почти половината от европейските органи на властта използват различно програмно осигуряване основано на открит изходен код. При това една трета от потребителите дори не осъзнават това.
Изследването, проведено от университета Maastricht (Холандия), е обхванало 12 окръга. В резултат при 49% от случаите на компютрите на чиновниците е откривано наличие на програмно осигуряване с открит изходен код.
Около 70% от запитаните в хода на изследването служители са отговорили, че очакват значително увеличаване на ролята на open source в правителствените учреждения.
При това, на въпроса за трите най-главни причини при избор на програмно осигуряване за техните учреждения, служителите при 83% са дали производителността, в 75% от случаите - безопасността и надеждността, а в 71% - отсъствието на необходимост от заплащане на лицензия.
Източник


<< Linux ядро 2.6.14 | PostgreSQL 8.1 с нови възможности >>