от Nick Angelow(5-04-2006)

С подобрена поддръжка на Windows.Forms

На трети април, понеделник, на страниците на La Cofradia Digital, се е появила новината, че компанията Novell е обявила излизането на бета версия на Mono 1.2, достъпна за Linux, Mac OS X, Solaris, BSD и Windows, включваща в себе си поддръжка на Windows.Forms (улесняваща значително пренасянето на .Net приложения под Linux), подобрена поддръжка на програмните и апаратни платформи, притежаваща повишена стабилност и използваща по-малко памет, като тази версия е напълно съвместима със стандарта .NET 1.1, докато съвместимостта и с .NET 2.0 не е напълно завършена.


<< Запознайте се с проекта Portland | Награди на SourceForge обществото 2006 >>