от Гената(5-04-2006)

Проектът Portland е съвместна инициатива на freedesktop.org и OSDL за създаване на унифицирани средства за разработка на графични приложения под GNOME и KDE. Целта на проекта е независимите доставчици на програмно осигуряване да могат лесно да създават приложения, интегриращи се с работното място на потребителя, независимо от използваната от него библиотека за потребителски интерфейс.

Преди няколко дни излезе преглед на техническите възможности на проекта. Той може да бъде свален от тук.
Подробностите от анонса на OSDL.


<< Firefox достигна 10% дял сред уеб браузърите | Mono 1.2 Beta >>