от Пламен Петров(10-11-2007)

Излезе версия 1.0.4 на K3B (сайт).

Тази версия е основно с кръпки, сред които е например записа на >=4GB файлове без допълнителни известия, ако са открити подходящи версии на genisoimage и mkisofs...

Освен това автора казва, че очаква Laurent Montel да му помогне за прехода на K3B към KDE4, резултата от което може да е K3B 2.0<< Филтър ще отсява идиотски коментари | Fedora 8 >>