от mat(3-03-2009)

Излезна Qt Creator IDE 1.0!

http://www.qtsoftware.com/products/deve...

Qt Creator е нова междуплатформена (cross-platform) интегрирана среда за разработване (IDE) на Qt приложения.  Във тази версия можете да намерите:

   * Редактор на C++ код със съвременни функции
   * Интегриран редактор на потребителски интерфейс и форми
   * Средства за управление на проекти и билдове
   * Интегрирана, контекстна помощ
   * Визуален дебъгер
   * Средства за бързо преглеждане на кода


<< Ultimate Linux Experience - версия 2.0.0 | Излезе Xfce 4.6 - финална версия! >>