от Мирчо Мирев(13-03-2009)

Социална мрежа за всяка компания: Enterprise Social Messaging Experiment (ESME) е приложение с отворен код, проектирано от Siemens IT Solutions and Services съвместно със специалистите от SAP. Приложението Web 2.0 е адаптирано за ежедневна употреба в работна среда. То дава възможност да се обособят служителите със специфични познания и опит в компанията, да се свържат в мрежа и да обменят информация помежду си. За разлика от традиционната електронна поща, ESME дава възможност на потребителите да упражняват изключителен контрол върху своите комуникационни потребности. Продуктът удовлетворява изискванията на стандартите J2EE и може да се използва на редица различни сървъри за приложения.

Проектът ESME неотдавна постъпи за обсъждане в специалния инкубатор (Apache Incubator) на фондацията Apache Software Foundation (ASF) със статут на официален ASF проект. Siemens е активен партньор на приложенията с отворен код.

Източник:
http://www.cee.siemens.com/web/bulgaria...
Страницата на проекта в инкубатора на Апачи:
http://incubator.apache.org/projects/es...


<< LPI изпитна сесия - 28.03.2009 | Linux.com се преобразява >>