от stealth(20-12-2014)

Новата версия PostgreSQL 9.4 на релационната система за управление на бази от данни вече е факт. „Това издание добавя много нови възможности, които повишават гъвкавостта, скалираемостта и работоспособността на PostgreSQL за множество различни типове потребители на бази данни, включително подобрения на JSON поддръжката, производителността при репликация и индексиране.“

Повече информация може да намерите на: PostgreSQL 9.4 beta: Binary JSON and Data Change Streaming

Източник на новината: PostgreSQL 9.4 released

последна редакция: 20.12.2014 год.


<< Конкурс за шаблони за LibreOffice | Нови лицензи за държавната администрация >>