от laskov(21-12-2014)

В скоро време LibreOffice ще обяви конкурс за създаване на шаблони за офис пакета. Ако имате идеи и искате да спечелите тениска, подготвяйте се и слухтете :)


<< ЕС финансира одит на свободен софтуер | PostgreSQL 9.4 >>