от Dimitar Kavlakov(25-09-2002)


Какво е BG-Debian?
Проектът е насочен предимно към офис и домашни потребители. Първостепенната му задача е да предложи набор заместващи пакети, които създават различни варианти на удобна и предварително настроена за работа с документи на български графична среда. Същевремено те трябва да внасят промените в структурата от зависимости на Debian Stable и Testing, необходими, за да се осигури безболезнената им интеграция.

За целта се планира да се използват следните подходи:
- Използване на оригинални пакети с променени подразбиращи се настройки.
- Създаване на замесващ вариант на тези групи пакети, при които поддържането на променена версия би било прекалено трудоемко. Типичен пример е системата от шрифтове и програми за управлението им, замяната на които с готов набор шрифтове и линкове би опростила работата и освободила значителен обем дисково пространство.
- Предоставяне на нови версии на програми, които работят достатъчно стабилно, но все още не са влезли в Debian Stable. Пример за това е KDE, което има версия 3.0.3 за Debian, но дори в Unstable е включено само KDE 2.
- Създаване на нови пакети с програми като Open Office/BGoffice, JRE/JDK (или инсталатори за тях, ако не бъде получено разрешение от Sun), свободен софтуер от български автори и т.н.
- Създаване на база данни за предлагания в България комерсиален софтуер за Linux, в която да има описания на програмите, информация за контакти, а където това е осъществимо, и възможност за сваляне от Интернет и инсталиране на демонстрационна версия.

Крайната цел е да бъде създатен диск с готова за използване в България минимална базова инсталация. Той трябва да бъде използван директно като Live CD и да предлага инсталиране в собствен дял или в образ, разположен във VFAT (и евентуално NTFS) дял. За разширяването на такава инсталация ще могат безпроблемно да бъдат използвани инсталационните дискове или FTP архивите на Debian Stable.

Какво не е BG Debian?
Преди всичко това не е нова дистрибуция. В системата от зависимости на Debian той ще бъде представен като "Task". Това не е и просто "българизация". Създаването на избор между няколко вида лека, удобна за работа и приятна за окото среда е не по-малък приоритет.

Името на проекта в SourceForge е BG Debian /bgdebian/. Адресът е http://bgdebian.sourceforge.net/ (ще работи от 29.09). Създаден е и мейлинг лист bgdebian-discussion@lists.sourceforge.net, на който могат да се обсъждат предложения за развитието на проекта.


<< bTV злоупотреби с материал от инстал-фест-а | UnitedLinux (beta) е готова >>