от Никола Антонов(21-01-2003)

Автор на експозето е Йовко Ламбрев. Публикува се със съкращения. Повече подробности за събитието можете да научите от дискусионния списък на сдружението "Свободен софтуер".
В Центъра за изследване на демокрацията се проведе Кръгла маса на тема "Политика и практика на Европейския съюз: Компютърни програми с отворен код в държавните администрации", организирана от Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Сдружение "Свободен софтуер" (ССС) и "Дневник online".

Откриването бе направено от г-н Николай Бадински (технически директор на фондация ПИК) с обобщаващо въведение в проблематиката и с разяснение защо фондация ПИК ни подава ръка за тази съвместна проява. Лектори от страна на нашето сдружение бяхме Никола Антонов, който накратко дефинира явлението "Свободен софтуер" и неговите корени, Йовко Ламбрев обясни защо ние мислим, че свободният софтуер (СС) е подходящ именно за държавната администрация (ДА) и публичния сектор, изтъквайки 4 основни мотива за това - прозрачността, избягване на зависимостта от конкретен производител, сигурността и цената. Целият ни анализ бе в контекста на широкото социално влияние, с което е обвързана проблематиката на софтуера с отворен код и бе на база изводи, подкрепени от доклада FLOSS.

Антон Зиновиев обширно запозна аудиторията с конкретни примери и факти, свързани с приложение на СС в страни от ЕС, факти достатъчно подробно разписани и в нашата презентация.

Накрая Пейо Попов запозна аудиторията с юридическите аспекти на употребяването на СС, позовавайки се на Закона за Администрацията и Закона за държавния служител (чл.18), които въздигат в основни принципи на дейността на администрацията независимостта, отвореността и стабилността. И направи паралел, че това са и основните отличителни черти на свободния софтуер. Системите с отворен код предоставят възможността за контрол върху всеки аспект на дейността им, както от страната и гражданите, така и от широк кръг експерти, назначени от правителството, а и от цял свят. Използването на софтуер с отворен код гарантира сигурността, доколкото достъпността на програмния код ще елиминира възможност за прокрадването на програми съдържащи "шпиониращ" или злонамерен код. Възможността за цялостен и детайлен одит на системите е особено важна в сферата на отбраната и националната сигурност.

Накрая на презентацията си позволихме да зададем няколко въпроса към българската ДА, с което може би катализирахме гнева на колега от Министерския съвет, който ни репликира по-късно с въпроси кога ще предложим на щанд на БАИТ-ЕКСПО например пълнофункционална десктоп система с отворен код.

Отговорихме му, че сдружението ни няма бизнес цели, а ние се стремим чрез подобни дискусии да провокираме интерес и да поставим проблема на дневен ред. Здравко Здравков от сдружението допълни, че спецификации за типично работно място в ДА до момента никой никъде не е дефинирал за да сме в състояние да предложим и конкретно решение за това.

Накрая на изявлението ни поехме ангажимент от страна на Сдружението да сътрудничим на всякакви организации в обществения сектор, доколкото разбира се ни позволяват силите, по проблемите им с отворения код и предложих няколко стъпки, които са добро начало за контакт с ДА, а именно:

- създаване на работни групи към отделни държавни институции, които да проучат прилагането на свободен софтуер като възможна алтернатива. - изработване на национална стратегия за използване на свободен софтуер подобно на страните от ЕС. - периодични независими статистически проучвания за използването и внедряването на СС в обществения сектор и бизнеса. - обособяване на консултативен център за разработване на стратегии за адаптирането на обществения, частния и образователния сектор към използването на свободен софтуер.

В дискусията получихме предложение от БАИТ за щанд на следващото БАИТ-ЕКСПО, където да покажем решения със Свободен софтуер в действие. Колеги, които не познавахме преди от Центъра за медийни изкуства "Интерспейс" и Центъра за култура Червената къща, също обявиха свой проект за подпомагане на неправителствените организации в България за преминаване към софтуер с отворен код.

След събитието дадохме няколко интервюта, демонстрирахме Red Hat Linux 8.0 и SuSE Linux преносими работни станции, отговаряхме на всякакви въпроси на любопитни.

След кръглата маса в приятелски разговор с г-н Георги Шарков (президент на организацията на българските софтуерни проеизводители БАССКОМ) се договорихме за съвместна среща-дискусия с представители на БАССКОМ за обсъждане на съвместни инициативи и за коментари по българския проект за електронно правителство.<< Българин печели конкурс на IBM | Разпределено компилиране с distcc >>