от Калин Иванов(18-04-2003)

В Slashdot се появи новина, че DARPA неочаквано спира помощта си за OpenBSD проекта и пенсилванския университет. Причините за това са неясни. Ръководителят на проекта Тео де Раад само прави догадки защо това се е случило.
Субсидията на DARPA от 2 милиона долара бе обявена в началото на месеца и се дава за подобряване и анализиране сигурността на софтуерните продукти и алгоритми.


<< MS спира демонстрация на Foxpro под Linux | Излезе WineX 3.0 >>