от peio(4-11-2003)

RedHat официално обявиха, че спират подръжката на версии 7.1, 7.2, 7.3 и 8.0 от 31-ви декември тази година, а на 9.0 от 31-ви март 2004-та и ще се концентрират върху своите корпоративни решения.

На досегашните домашни поребители се препоръчва да преминат към спонсорирания от RedHat проект Fedora.

На сайта на дистрибуцията е публикуван F.A.Q. относно въпросите засягащи миграцията на досегашните потребители.

Luciuz е публикувал полученото от него писмо, в което се изброяват възможностите за миграция, които предлага компанията.

Благодаря на asen, който пръв ни насочи към новината<< Още едно признание за българската общност | KDE 3.2 Бета 1 >>