от Вени Марковски(9-02-2004)

Известният американски експерт по ИТ Робърт Хорвиц е изпратил писмо до министрите Д.Калчев и Н.Василев и до Народното събрание.

В писмото, между другото, се отговаря на следния въпрос на министър Калчев:

Как ще се извършва комуникацията с Европейския съюз? Сега Администрацията на Министерски съвет получава някои софтуерни продукти (TAIEX и Националната хармонограма), които не могат да работят със софтуер с отворен код. Кой ще задължи Европейският съюз да преработи програмите си с оглед на този закон?" :
... съгласно уеб-страницата Europa, нито TAIEX, нито Националната хармонограма са "софтуерни пакети". TAIEX е Службата за обмен на информация за техническа помощ (http//www.taiex.be), а Хармонограмата е резюме на процесите за присъединяване, тестове за оценяване, срокове и споразумения. До степента, до която една от функциите на TAIEX е да "предоставя инструменти чрез бази данни [на страните кандидатки] за улесняването и следенето на напредъка на приближаването ...", Българското правителство може да попита TAIEX за техните инструменти с отворен код и решенията им за съвместимост – ще бъде учудващо, ако нямат такива.

Пълният текст на писмото може да видите на този адрес.


<< QtForum.org обяви състезание за програмисти | Mozilla Firefox 0.8 >>