от RED(17-02-2004)

Авторите на програмата за предпечат Scribus обявиха новата 1.1.5 версия.

В новата версия са добавени множество възможности и подобрения, като:

  • добавена поддръжка на CMYK и прозрачност при преглед на документа
  • подобрена прозрачност и алфа канали в различните формати
  • добавена е възможност за използване на множество колони в текстова рамка
  • подобрени помагала за рисуване и чертане
  • подобрен експорт към PDF и Postscript формати
  • подобрена производителност
  • добавени са възможности за търсене и заменяне на текст в текстовите рамки

Повече информация за Scribus 1.1.5 ще получите от сайта на програмата.
Scribus 1.1.5 може да свалите от тук.


<< Делата срещу Lindows заплашват Microsoft | Knoppix 3.3-2004-02-16 >>