от RED(24-02-2004)

Ако желаете да се запознаете с GnuPG не пропускайте да прочетете новата статия на Пейо Попов "Наръчник за използване на GnuPG (Част I)".

GnuPG е средство за осигуряване сигурност в комуникациите. Тази глава се опитва да даде бърза представа за основните възможности на GnuPG. Това включва създаването на двойка ключове, обмена и подписването на ключовете, шифрирането и дешифрирането на документи, и удостоверяване на автентичността на документи, чрез цифровото им подписване.

Цялата статия ще намерите в секцията "Статии->Програми->Сигурност".


<< Pingtel пуска софтуер за интернет телефония | Българско огледало на Gentoo >>