от Fil(2-12-2005)

Локхийд Мартин са избрали RedHawk(TM) Linux за операционна система на тяхната програма "United States Army Theater High Altitude Area Defense" (THAAD). Тази ОС е била избрана, защото единствена е осигурявала бърза скорост на реакция, от която се нуждаят техните симулации, гарантираща по този начин високо качество.


<< Публикуван е плана за разработване на GPL 3 | Apache 2.2.0 >>