от stealth(1-01-2015)

Филип Зимерман и Ладар Левисън представиха Darkmail Internet Mail Environment (DIME) - опит за подмяна на SMTP с много по-сигурен протокол. Наличен е документ със спецификации от 108 страници в pdf формат за тези, които искат повече информация, а кодът е достъпен на GitHub.

„Като допълнение към обичайната защита на съдържанието, целта на проекта трбява да бъде лимитиране на мета-информацията, която се разкрива, така че агентът (MTA) да има достъп само до информацията, от която се нуждае. DIME реализира тази цел с модел от ядро, използващо множество нива при управлението на ключове и множество нива при криптирането на съобщението.“

Източник: The Darkmail Internet Mail Environment


<< Румъния с план за преход към отворен код | Fernvale - проект за GSM чип с отворен сорс >>